Odszkodowanie za kolizję lub wypadek.
Jakie świadczenia Ci się należą?

Wnosząc o odszkodowanie z polisy OC, poszkodowany może liczyć na szeroki zakres świadczeń, które muszą pokryć wszystkie koszty związane z naprawieniem szkody. Oprócz jednorazowego odszkodowania, należą się takie świadczenia jak zadośćuczynienie oraz adekwatne renty.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniach

Polisa NNW

Ten rodzaj polisy jest dobrowolny i w pewnym sensie przewidywalny. O wszystkim decydują indywidualne warunki umowy. To w niej zapisane są m.in. takie dane jak suma odszkodowania oraz rodzaje świadczeń, jakie będa przysługiwać.

Suma odszkodowania to łączna kwota, która będzie przysługiwać w najgorszym przypadku a więc śmierci poszkoodwanego (odszkodowanie zostanie wypłacone najbliższym lub osobom upoważnionym przez ubezpieczonego) lub poniesienia 100% uszczerbku na zdrowiu (np. ciężkiego paraliżu). W innych przypadkach, kwota odszkodowania będzie proporcjonalna do poniesionego uszczerbku na zdrowiu, zazwyczaj jest to 1% sumy odszkodowania za 1% poniesionego uszczerbku na zdrowiu.

Polisa OC

W przypadku polisy OC, poszkodowany może liczyć na znacznie szerszy zakres świadczeń, w porównaniu do polis nieobowiązkowych. Tutaj o wszystkim decydują ustawy prawne, które dosyć precyzyjnie określają rodzaj świadczeń oraz ich wysokość. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, nie ma złotego środka i sztywnych zasad, które obecne są przy polisach dobrowolnych. Odszkodowanie musi pokryć wszystkie wydatki, związane ze szkodą na mieniu i osobie.

Inaczej wygląda również kwestia sumy odszkodowania a właściwie sumy gwarancyjnej, która w przypadku polis OC wynosi kilka milionów złotych. W przypadku szkody na osobie jest to obecnie 1 220 000 Euro oraz 6 070 000 Euro w przypadku całego zdarzenia drogowego.

Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie jest dość charakterystycznym rodzajem świadczenia, wypłacanego na rzecz poszkodowanego lub jego najbliższej rodzinie (w przypadku śmierci). Celem zadośćuczynienia jest rekompensata za ból i cierpienie (straty moralne), doznane wskutek wypadku. Niestety trudno jest określić adekwatną kwotę tego świadczenia, do poniesionego uszczerbku na zdrowiu. Dlatego do każdej sprawy należy podchodzić indywidualnie i brać pod uwagę różne czynniki, mogą uzasadnić wypłatę konkretnej kwoty zadośćuczynienia.

Przeważnie stawki tego świadczenia oscylują w granicach od tysiąca do paru tysięcy za 1% uszczerbku na zdrowiu. W najgorszych przypadkach, gdzie poszkodowany uległ rozległym obrażeniom, kwoty zadośćuczynienia mogą wynieść nawet kilkaset tysięcy złotych.Rodzaje świadczeń z polisy OC

Ubezpieczyciel jest zobowiązany m.in. do pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji. Przy tym należy zaznaczyć, że poszkodowany nie ma obowiązku leczyć się w państwowych placówkach medycznych i może skorzystać z jednostek prywatnych. Niekiedy te wymagają opłaty z góry za konkretne zabiegi medyczne, w związku z tym ubezpieczyciel może wypłacić z górę określoną kwotę na poczet zaliczki.

Pokrycie kosztów to jedno. Innym aspektem odszkodowania będzie zwrot kosztów za wszelkie dojazdy (oczywiście stosownie uzasadnione) do apteki czy placówek medycznych. Poszkodowany będzie musiał przedstawić listę takich wyjazdów, wraz z informacją o przebytych odległościach. Jeżeli korzystał z usług taxi, wtedy wystarczy paragon od kierowcy.

Ubezpieczyciel zapłaci również za zakup narzędzi ortopedycznych, jeśli ich zakup był w pełni uzasadniony. Moze zdarzyć się, że wypadek spowodował u poszkodowanego trwałe lub długotrwałe kalcetwo. Wtedy ma on prawo przystosować mieszkania do swoich potrzech i wnosić o zwrot kosztów za to od ubezpieczyciela.

Jakie dokumenty będą konieczne?

Zasada wypłaty odszkodowania z polisy OC, opiera się głównie o przedstawione dowody w sprawie. W przypadku odszkodowania za szkody na ciele, będzie to kompletna dokumentacja medyczna. Można zaliczyć do niej:

  • – skierowania na badania lub zabiegi rehabilitacyjne

  • – karty oraz wypisy szpitalne

  • – notatki służb udzielających pierwszej pomocy

  • – zwolnienia lekarskie

  • – opinie lekarzy specjalistów

  • – dokumentacja fotograficzna miejsc urazu